31 Hari Berdoa Untuk Anak
Logo Doa Harian

Search Our Site

Hari ke 6 : Mencintai Firman Tuhan
“Kiranya anakku dapat bertumbuh menemukan Firman Tuhan yang lebih berharga daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah”
(Mazmur 19 : 11)

Hari ke 5 : Penguasaan Diri
“Bapa, tolonglah anakku agar senantiasa berjaga-jaga dan dapat menguasai diri dalam segala perbuatannya”
(1 Tesalonika 5 : 6)

Hari ke-3 : Kasih
“Tuhan, kiranya anakku dapat belajar hidup dalam kasih, melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya
(Galatia 5 :25, Efesus 5:2)

Hari ke-4 : Kejujuran dan Integritas
“Tuhan, kiranya kejujuran dan integritas menjadi bagian dari kebaikan yang melingkupi hidup anakku”
(Amsal 25 : 21)

Hari ke-2 : Bertumbuh Dalam Anugerah :
“Ya, Tuhan, aku berdoa kiranya anakku bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan akan Allah serta Juruselamat”
(2 Petrus 3:18)