31 Hari Berdoa Untuk Anak
Logo Doa Harian

Search Our Site

Hari ke-16 : Damai Sejahtera
“Bapa, kiranya Engkau membuat setiap usaha anakku akan memimpin dia ke dalam damai sejahtera”
(Roma 14:19)

Hari ke-15 : Kemurahan Hati
“Kiranya anakku menjadi murah hati, suka memberi dan berbagi sehingga dengan demikian dia mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang”
(1 Timotius 6:18-19)

Hari ke-13 : Kekudusan
“Bentuklah kemurnian hati anakku, ya Allah dan biarlah kekudusan hatinya terpancar melalui perbuatannya”
(Mazmur 51:12)

Hari ke-14 : Kebaikan  
Tuhan, kiranya anakku senantiasa mengusahakan yang baik satu sama lain dan juga kepada setiap orang”
(1 Tesalonika 5:15)

Hari ke-12 : Keteguhan
Tuhan, kiranya anakku senantiasa memiliki kekuatan dan keteguhan hati dalam setiap karakter dan perbuatannya”
(Ulangan 31:6)