31 Hari Berdoa Untuk Anak
Logo Doa Harian

Search Our Site

Hari ke-16 : Damai Sejahtera
“Bapa, kiranya Engkau membuat setiap usaha anakku akan memimpin dia ke dalam damai sejahtera”
(Roma 14:19)