31 Hari Berdoa Untuk Anak
Logo Doa Harian

Search Our Site

Hari ke-14 : Kebaikan  
Tuhan, kiranya anakku senantiasa mengusahakan yang baik satu sama lain dan juga kepada setiap orang”
(1 Tesalonika 5:15)