Renungan Harian
Logo Doa Harian

Search Our Site

SELAMAT HARI RAYA NATAL

Pada awal mulanya adalah Firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan- Nya yaitu kemuliaan yang diberikan kepada- Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, pe nuh kasih karunia dan kebenaran.
( Yoh.1:1.14).
Allah menjelma menjadi manusia !
Memaklumkan diriNya kepada dunia sebagai " sumber Kasih", kasih yang menyelamatkan dan membebaskan.

NATAL peristiwa Allah mengungkapkan kasih karunia Nya yang ingin " memanusiakan Allah" dan sekaligus " mengilahikan manusia".
Allah rela merendahkan diriNya dan meninggikan derajat manusia ; manusia dianugerahi martabat mulia dan menjadi anak-anak Allah, bila mau menerima dan percaya kepada Yesus, Anak Allah.
Rahmat pembaptisan meneguhkan hakekat pemuridan kita sebagai murid Yesus. Daya ilahi Roh Kudus mengubah dan memperbaharui kita terus menerus untuk kita tetap setia memelihara martabat mulia ini.

Rayakanlah hari Natal ini dengan sukacita dan jagalah hidup ini dengan kerendahan hati dan lemah lembut, dan penuh penguasaan diri dari nafsu kedagingan, supaya kita murid Yesus setiap hari diubahNya semakin serupa dengan Kristus.

SELAMAT PESTA NATAL.

DOA :
Ya Tuhan Yesus, dengan hati penuh syukur dan sukacita, masuklah dan lahirlah serta tinggallah di dalam diriku seumur hidup ku, agar aku setiap hari Kau ubah semakin serupa dengan Engkau.
Terima kasih Yesus Tuhan ku, sekarang dan selama-lamanya... Amin...🙏❤😀😇.